Taisyklės

1. „Bottlery“ NK kortelė yra UAB „Mineraliniai vandenys“ nuosavybė. UAB „Mineraliniai vandenys“ pasilieka sau teisę vienašališkai panaikinti jos galiojimą, pakeisti programos taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, teikiamas nuolaidas.
2. „Bottlery“ NK kortelė suteikiama NEMOKAMAI, kai pirkėjui pasiūloma dalyvauti lojalumo programoje ir jis su tuo sutinka. NK kortelė įteikiama, kai pirkėjas užpildo privalomus anketos laukus (pažymėtus simboliu „*“) ir pasirašo.
3. Kiekvienam pirkėjui perkančiam už 30 EUR arba specialios akcijos metu gavusiam individualų Bottlery pasiūlymą ir užpildžiusiam anketą, išduodama NK kortelė su 5 % nuolaida visiems alkoholiniams gėrimams, išskyrus šiose taisyklėse nurodytas išimtis. Nuolaida taikoma pateikus NK kortelę prieš atsiskaitant.
4. NK kortelės nuolaida NETAIKOMA tabako gaminiams ir kitų akcijų sąlygomis parduodamoms prekėms.
5. NK kortelės turėtojui sukaupus 250 Eur apyvartą (t. y. nupirkus prekių už šią sumą), kortelė tampa Sidabrine NK kortele, kuri suteiks: 10 % nuolaidą visiems alkoholiniams gėrimams, išskyrus tabako gaminius ir kitų akcijų sąlygomis parduodamas prekes.
6. NK kortelės turėtojui sukaupus 1000 Eur apyvartą (t. y. nupirkus prekių už šią sumą), kortelė tampa Auksine NK kortele, kuri suteiks: 15 % nuolaidą visiems alkoholiniams gėrimams, išskyrus tabako gaminius ir kitų akcijų sąlygomis parduodamas prekes.
7. Skaičiuojant kliento sukauptą apyvartą (sumą, už kurią jis yra nupirkęs prekių), jo išleista suma iki NK kortelės įsigijimo NEĮSKAIČIUOJAMA, nepriklausomai nuo to, už kokią sumą klientas įsigijo prekių iki to momento, kai jam buvo išduota NK kortelė.
8. Klientai, kaupiantys sumą nuolaidai gauti, kortelę privalo pateikti kiekvieną kartą prieš atsiskaitydami už pirkinius. Jei prieš atsiskaitydamas klientas NK kortelės nepateikia, sumokėtos sumos atgaline tvarka kortelė nefiksuoja.
9. Sukaupus sumą, kuri suteikia teisę gauti didesnę nuolaidą, ji įsigalioja ir yra pradedama taikyti su didesne nuolaida nuo sekančios savaitės.
10. Auksinės NK kortelės turėtojui 2016 metais nesukaupus 1000 EUR apyvartos (t. y. per laikotarpį, trunkantį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. nenupirkus prekių už šią sumą), jo NK kortelės statusas automatiškai pakeičiamas į tokį, kuris priklauso pagal sukauptą apyvartą:
– Į Sidabrinę NK kortelę, suteikiančią 10 % nuolaida visiems alkoholiniams gėrimams, kurie nėra parduodami kitų akcijų sąlygomis, jei nupirkta prekių už sumą, mažesnę nei 1000 EUR, bet didesnę nei 249 EUR.
– Į Bronzinę NK kortelę, suteikiančią 5 % nuolaida visiems alkoholiniams gėrimams, kurie nėra parduodami kitų akcijų sąlygomis, jei nupirkta prekių už sumą, mažesnę nei 250 EUR.
11. 2017 m. sausio 1 d. apyvartos (sumos, už kurias nupirkta prekių) bus skaičiuojamos tik už 2016 m. ir ankstesnių metų apyvartos nebus skaičiuojamos. Visais atvejais sukauptos apyvartos bus skaičiuojamos už kalendorinius metus, t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., nepriklausomai nuo to, kada buvo gauta NK kortelė.
12. NK kortelė yra asmeninė, ir ja gali naudotis tik pilnametis kortelės turėtojas.
13. NK kortelė galioja be asmens dokumento, t. y., kortelės savininkui kartu su NK kortele asmens dokumento pateikti nebūtina. Tačiau parduotuvės administracija turi teisę paprašyti įrodyti asmens tapatybę, jeigu yra pagrindo įtarti, kad NK kortele neteisėtai naudojasi kitas asmuo arba prekes siekia įsigyti nepilnametis.
14. Anketos duomenys apie NK kortelės turėtoją yra KONFIDENCIALŪS. Duomenų tvarkymas ir saugojimas vykdomas laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.
Asmens duomenų valdytojas: UAB „Mineraliniai vandenys“, juridinio asmens kodas 121702328, adresas J. Jasinskio 16 F, Vilnius, asmens duomenų valdytojo numeris P4851.
NK kortelės turėtojas bet kada gali kreiptis dėl savo asmeninių duomenų atnaujinimo ar pašalinimo iš duomenų bazės el. paštu: info@bottlery.eu arba artimiausioje „Bottlery“ parduotuvėje arba UAB „Mineraliniai vandenys“ buveinėje adresu J. Jasinskio g. 16F, Vilnius.
15. Netekus UAB „Mineraliniai vandenys“ NK kortelės (išskyrus jos panaikinimą), jos savininkas sukauptos apyvartos sumos jis nepraranda. Tačiau tam, kad NK kortele neteisėtai nesinaudotų pašaliniai asmenys, kortelės savininkas apie prarastą NK kortelę turi nedelsdamas informuoti UAB „Mineraliniai vandenys“ atvykęs į bet kurią „Bottlery“ parduotuvę arba el. paštu info@bottlery.eu arba UAB „Mineraliniai vandenys“ buveinėje adresu J. Jasinskio g. 16F, Vilnius.
16. NK kortelę praradusiam klientui nauja išduodama tik dar kartą užpildžius anketą ir anuliavus kliento pavarde egzistavusią senąją. Jei sistemoje kliento pavardė nerandama, klientui nauja kortelė išduodama pagal naujam klientui galiojančias sąlygas.
17. Pasikeitus NK kortelės tūrėtojo asmeniniams duomenims (pavardei, vardui ar kontaktinei informacijai), jis turi apie tai nedelsdamas pranešti UAB „Mineraliniai vandenys“ el. paštu info@bottlery.eu arba artimiausioje „Bottlery“ parduotuvėje arba UAB „Mineraliniai vandenys“ buveinėje adresu J. Jasinskio g. 16F, Vilnius.
18. NK kortelė vienašališkai nesuteikiama, pripažįstama negaliojančia arba jos galiojimas laikomas pasibaigusiu:
1) NK kortelės turėtojui ją pametus ir apie tai nedelsiant nepranešus UAB „Mineraliniai vandenys“;2) Asmeniui atsisakius užpildyti privalomus šios anketos laukelius ir/ar nepateikus privalomų patvirtinimų;3) UAB „Mineraliniai vandenys“ vienašališkai panaikinus konkrečios kortelės galiojimą ar sustabdžius visų/dalies „Bottlery“ nuolatinių klientų kortelių galiojimą;4) To paprašius NK kortelės turėtojui.
19. UAB „Mineraliniai vandenys“ turi teisę bet kada vienašališkai ne išankstinio įspėjimo keisti „Bottlery“ NK kortelės naudojimo taisykles, NK kortelės taikymo sąlygas (įskaitant, nuolaidos dydį) ar pripažinti jas negaliojančiomis, taip pat sustabdyti ar panaikinti jų galiojimą.
20. Apie naudojimosi NK kortele sąlygų pasikeitimus bei papildymus kortelės savininkas informuojamas jo nurodytais kontaktiniais adresais, jo užpildytoje anketoje nurodytu būdu. Tuo atveju, jei kontaktiniai adresai pasikeitė ir klientas apie tai neinformavo UAB „Mineraliniai vandenys“, informacija laikoma perduota pagal jo nurodytus duomenis.
Turite klausimų ar norite sužinoti savo sukauptą apyvartą? Visuomet galite pasiteirauti el. paštu:info@bottlery.eu